IMI SA - Intreprindere Montaj Instalatii «Politica»

English  Construim pentru viitor! S.C. I.M.I. S.A.

Despre politica noastră

Politica companiei S.C. I.M.I. S.A.

Declarație privind politica directorului general în domeniul managementului calităţii, mediului, sănătății și securității ocupaționale

"Calitatea definește drumul" este principiul guvernator al organizației noastre. De aceea acordăm o atenție deosebită satisfacerii cerințelor clienților și părților interesate, încercând să depașim asteptările lor. Sistemul integrat de management este in S.C. I.M.I. S.A. nu numai o metodă, este o atitudine și un mod de gândire. Misiunea organizației noastre este de îmbunătățire continuă a modului în care lucrăm, a mediului de muncă, pentru a fi siguri că produsele și serviciile pe care le oferim clienților noștri sunt de cea mai bună calitate, fără a produce impact asupra mediului înconjurător, în condiţii de securitate şi siguranţă a angajaţilor. Acest lucru îl vom putea realiza statuând o nouă cultură organizaţională referitoare la calitate, mediu, sănătatea şi securitatea în muncă a tuturor angajaţilor noştri. Este evident că această misiune poate fi atinsă numai dacă fiecare membru al echipei își îmbunătățește în permanență cunoștințele.

S.C. I.M.I. S.A. susține perfecționarea membrilor săi pentru a fi capabili să ofere servicii de înaltă calitate, fiind conştienţi că puterea unei firme stă în capitalul său uman. Mă angajez să aloc resurse pentru îmbunătățirea şi adecvarea continuă a eficacității sistemului de management prin:

  1. Realizarea produselor atât în conformitate cu cerințele clienților, cât și cu cele stabilite de legile în vigoare, prin monitorizări și măsurări eficiente;
  2. Adaptarea permanentă a tehnologiilor moderne de execuție și măsurare în desfășurarea proceselor;
  3. Achiziționarea de materii prime, materiale, echipamente de înaltă calitate, doar de la furnizori selectați, după criterii bazate pe performanța acestora;
  4. Menținerea unui mediu de lucru sănătos, care să asigure siguranţa angajaților și sănătatea publică;
  5. Îmbunătățirea comunicării cu clienții, furnizorii și părțile interesate, pentru a fi in permanență la curent cu cerințele și aşteptările lor;
  6. Managementul eficient al resurselor și atitudine responsabilă asumata de toți angajații;
  7. Încadrarea permanenta în cerințele legislației în vigoare aplicabile;
  8. Prevenirea poluării mediului, prevenirea rănirilor și îmbolnăvirilor profesionale;
  9. Pregătirea profesională continuă a angajaților în domeniul calității, protecției mediului, sănătăţii şi securităţii în muncă.

Pentru păstrarea prestigiului pe piață, S.C. I.M.I. S.A. se bazează pe profesionalismul angajaților și pe seriozitatea cu care tratează toate aspectele privind calitatea, mediul și securitatea muncii.

DIRECTOR GENERAL,
ALEXANDRU PÂRJOL

S.C. I.M.I. S.A."Calitatea definește drumul" este principiul guvernator al organizației noastre. De aceea acordăm o atenție deosebită satisfacerii cerițelor clienților noștri și a părților interesate, încercând să le depășim așteptările.

Date firmă


S.C. I.M.I. S.A.
Cod Fiscal: RO2945191
J24/1690/1992

Str. Aleea Mocirei nr. 4,
Mocira, Maramureș, România
Cod poștal 437228, C.P. 265, OP nr. 2

Tel fix: 0262.222.977, 0262.287.738
Mobil: 0745.113.811
Fax: 0262.222.978

Copyright © 1992– S.C. I.M.I. S.A. - www.imi-sa.ro  

Toate drepturile rezervate.