IMI SA - Intreprindere Montaj Instalatii «Istoric»

English  Construim pentru viitor! S.C. I.M.I. S.A.

Istoric S.C. I.M.I. S.A.

S.C. Întreprindere Montaj-Instalații S.A. Mocira (I.M.I.) este o societate comercială cu personalitate juridică, înființată în anul 1992, conform Legii nr. 31/1991. A funcționat sub denumirea de S.C. Întreprindere Montaj Instalații S.R.L., până în luna august 1997, cand s-a transformat în societate pe acțiuni, cu capital integral privat românesc.

Firma fondată de către dl. Alexandru Pârjol, persoană cu experiență multiplă, acumulată de-a lungul a peste 25 de ani de activitate în construcții-montaj și întregită prin profesionalismul angajaților săi, s-a impus de-a lungul anilor de existență prin profesionalism, calitate și seriozitate, reușind să devină în momentul de față una dintre cele mai cunoscute societăți din domeniul său de activitate: construcții (industriale, civile, social culturale, din domeniul minier, edilitare), instalații aferente construcțiilor (sanitare, termice, de canalizare, electrice, de ventilație), benzinării, instalații electrice de joasă și medie tensiune, conducte magistrale de gaze naturale, distribuții de gaze naturale din oțel și PEHD, inclusiv stații de reglare, interconectări conducte magistrale, inclusiv instalații tehnologice, conducte și instalații tehnologice pentru transportul combustibilului de orice fel, conducte pentru alimentare și distribuție apă, stații de tratare a apei, lucrări de drumuri și poduri, confecții metalice pentru structuri și arhitecturale, lucrări hidroedilitare și de gospodărire a apelor, producție de betoane, mortare, elemente prefabricate din betoane, producție elemente pentru pavaje, izolații conducte cu bitum și benzi din polietilenă, lucrări de închideri perimetre miniere, ecologizări mediu și stații de epurație a apelor, transporturi de mărfuri.

În ultimii 5-6 ani societatea a asigurat un număr stabil de 400 locuri de muncă, fiind premiată în acest sens de C.N.I.P.M. București.

Calitățile profesionale, spiritul de inițiativă, spiritul organizatoric, calificările și atestările personalului reprezintă în raportul cu beneficiarii reflecția calității și posibilității de execuție și urmărire a lucrărilor, independent de alte necesități de natură materială.

Analizând exigențele de calitate stipulate de Normele, STAS-urile și Standardele în vigoare, conducerea managerială a stabilit criteriile profesionale care sunt strict necesare pentru angajații săi, organizând periodic cursuri de instruire profesională și morală, autorizându-și de câte ori este cazul personalul, pe domenii de activitate, astfel:

 • Construcții-Montaj-Instalații: ingineri, subingineri și șefi de lot atestați M.L.P.A.T. pentru: Dirigenție de șantier, Asistență tehnică, Responsabil tehnic cu execuția, Proiectare, Șef stație de betoane, Șef laborator încercări în construcții;
 • Instalații: ingineri, subingineri, șefi de lot, maiștri și personal de execuție atestați și autorizați de către A.N.R.G.N. București pentru execuții de lucrări în domeniul conductelor magistrale și distribuțiilor de gaze naturale:
 • TUV BAYERN MUNCHEN pentru sudura la conducte de înaltă și medie presiune din oțel;
 • ISCIR București pentru sudura la conducte de înaltă și medie presiune pentru apă și gaze naturale din polietilenă;
 • ISCIR Cluj pentru sudura la conducte și recipienți sub presiune;
 • Instalații electrice: ingineri, subingineri, șefi de lot, maiștri și personal de execuție atestați și autorizați de către Electrica Mocira;
 • Lucrări de închideri perimetre miniere și ecologizare mediu: ingineri și subingineri atestați de către INSEMEX Petroșani pentru specialitățile Electromecanică, Aeraj și Securitate Minieră.

Din punct de vedere organizatoric, societatea este structurată în compartimente, departamente, loturi, ateliere, șantiere, echipe de specialiști pentru conducerea și execuția lucrărilor în care aceasta este antrenată. Pentru o evoluție pozitivă într-o economie de piață instabilă a fost necesară stabilirea strategiilor de afaceri și cuantificarea ideilor asupra dezvoltării societății, punându-se accent prioritar pe modernizarea, utilarea, extinderea și completarea bazei de producții proprii, încercând în acest sens să ofere pe piață servicii cât mai complexe, tehnologii moderne, calitatea fiind una dintre preocupările de bază în politica societății.

S.C. I.M.I. S.A. Mocira are capacitatea și resursele necesare să execute lucrări în domeniul său de activitate, calitatea acestora fiind condusă și urmărită în conformitate cu standardul ISO 9001 și ISO 14001, în care societatea este certificată și confirmată prin CERTIFICATE DE BUNĂ EXECUȚIE emise de către beneficiarii noștri.

Din anul înființării și până în prezent, societatea a fost într-o continuă ascensiune, atât din punct de vedere al lucrărilor executate, cât și din punct de vedere organizatoric, având in prezent o infrastructură dezvoltată și fiind acreditată pentru activitățile sale de către:

 • Agenția Națională de Reglementări în Sectorul Gazelor Naturale București
 • I.S.C.I.R. Cluj
 • Ministerul Agriculturii
 • Ministerul Apelor, Pădurilor și Protecției Mediului
 • Asociația Profesională de Drumuri și Poduri
 • A.F.E.R. București
 • ARACO București

S.C. I.M.I. S.A. Mocira a avut, de-a lungul anilor de la infiintare, o evoluție 100% ascendentă din toate punctele de vedere. Mergând paralel cu cele trei deziderate importante din domeniul nostru de activitate: CALITATE, STIL, COMPETENȚĂ, am reușit, prin multă muncă, să impunem personalitatea societății prin realizările pe care le-am executat și să ne creem o carte de vizită proprie, exemplificată și prin Certificatele de Bună Execuție emise de către toți beneficiarii noștri.

S.C. I.M.I. S.A."Calitatea definește drumul" este principiul guvernator al organizației noastre. De aceea acordăm o atenție deosebită satisfacerii cerițelor clienților noștri și a părților interesate, încercând să le depășim așteptările.

Date firmă


S.C. I.M.I. S.A.
Cod Fiscal: RO2945191
J24/1690/1992

Str. Aleea Mocirei nr. 4,
Mocira, Maramureș, România
Cod poștal 437228, C.P. 265, OP nr. 2

Tel fix: 0262.222.977, 0262.287.738
Mobil: 0745.113.811
Fax: 0262.222.978

Copyright © 1992– S.C. I.M.I. S.A. - www.imi-sa.ro  

Toate drepturile rezervate.